Romsilva anunta ^impadurirea a peste 4.000 de hectare ^in campania de primavara

Pentru educatia turistilor si pentru o mai buna ^intelegere a diferentelor privind limitele zonarii interne a celor 22 de parcuri nationale si naturale aflate ^in administrarea sa, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a initiat materializarea lor ^in teren prin marcarea acestora cu semne specifice. 

Semnele distinctive pentru zonarea interna a parcurilor nationale si naturale, precum si pentru rezervatiile naturale si monumentele naturii, au fost stabilite de catre Comisia Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Rom^ane si agreate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, acestea av^and dimensiunile standard stabilite prin HG nr. 230/2003 pentru limitele parcurilor nationale si naturale, astfel

-Zona cu protectie stricta (ZPS) – un patrat galben, ^inconjurat de o banda rosie;

-Zona de protectie integrala (ZPI) – un patrat albastru, ^inconjurat de o banda alba;

-Rezervatie naturala/monument al naturii – un patrat galben, ^inconjurat de o banda alba.

Limitele parcurilor nationale si ale parcurilor naturale sunt marcate ^in teren, ^in conformitate cu HG nr. 230/2003, prin aplicarea unui semn distinctiv, stabilit de catre Comisia Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Rom^ane, respectiv un patrat rosu cu laturile ^intre 10 si 15 centimetri, ^inconjurat de o banda alba av^and laturile ^intre 2 si 4 centimetri. Acest semn este aplicat de catre administratiile parcurilor nationale si naturale la distante ^intre 50 si 200 metri. 

Va prezentam, mai jos, un vizual cu marcajele specifice ariilor naturale protejate. Este important de mentionat ca acestea sunt diferite de marcajele specifice traseelor turistice.

Referitor la zonarea interna a parcurilor nationale si naturale, realizata ^in baza art. 22 din OUG 57/2007, republicata, pentru o mai buna informare a opiniei publice, facem urmatoarele precizari privind categoriile de zonare si activitatile permise ^in interiorul acestora. 

Zona cu protectie stricta (ZPS) are statut de ,,rezervatie stiintifica” si in interiorul acesteia sunt permise doar desfasurarea activitatilor de cercetare, educatie ecologica si ecoturism.

Zona de protectie integrala (ZPI) cuprinde cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul parcului, iar aici sunt permise activitati stiintifice si educative, ecoturism, utilizarea rationala a pajistilor pentru cosit/pasunat, localizarea si stingerea operativa a incendiilor, reconstructia ecologica a ecosistemelor naturale, reabilitarea unor ecosisteme necorespunzatoare/degradate, ^inlaturare a efectelor unor calamitati, prevenirea ^inmultirii ^in masa a daunatorilor forestieri si actiunile de monitorizare a acestora; combaterea ^inmultirii ^in masa a daunatorilor forestieri

Zonele – tampon sau zonele de conservare durabila ^in cazul parcurilor nationale permit, pe l^anga activitatile permise ^in ZPS si ZPI, mentionate mai sus, desfasurarea activitatilor traditionale de utilizare a unor resurse regenerabile, lucrari de ^ingrijire si conducere a arboretelor, lucrari de conservare ^in vederea promovarii regenerarii naturale si fara extragerea lemnului mort, activitati traditionale de utilizare a resurselor regenerabile.

Zonele – tampon sau zonele de management durabil ^in cazul parcurilor naturale permit, pe l^anga activitatile permise ^in ZPS si ZPI, mentionate mai sus, activitati traditionale de cultivare a terenurilor agricole si de crestere a animalelor, lucrari de ^ingrijire si conducerea arboratelor, lucrari de conservare, aplicarea tratamentelor silvice care promoveaza regenerarea pe cale naturala a arboratelor, activitati de v^anatoare cu avizarea cotelor de recolta, activitati de pescuit sportiv.

Zone de dezvoltare durabila a activitatilor umane (ZDD) permite desfasurarea activitatilor de investitii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabila a resurselor naturale si de prevenire a oricaror efecte negative semnificative asupra biodiversitatii. ^In plus, cu respectarea prevederilor din planurile de management, mai sunt  permise activitati de v^anatoare (parcuri naturale), cultivarea terenurilor agricole, activitati de crestere a animalelor, pescuit sportiv, pescuit industrial si piscicol, exploatarea resurselor minerale neregenerabile daca reprezinta activitate traditionala si este prevazut ^in planul de management al parcului, tratamente silvice care promoveaza regenerarea pe cale naturala a arboretelor, activitati specifice modului de productie ecologic de cultivare a terenului agricol si cresterea animalelor, alte activitati traditionale efectuate de comunitatile locale, activitati de constructii/investitii – conform planurilor de urbanism legal aprobate.

Romsilva administreaza, pe baza de contracte ^incheiate cu autoritatea publica responsabila, 22 de parcuri nationale si naturale care au o suprafata cumulata de peste 850.000 hectare, din care 68% reprezinta fond forestier. Din acest total, 245.000 hectare reprezinta zone cu protectie stricta si integrala, unde activitatile umane sunt restrictionate conform legislatiei specifice. 

LASATI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here